تغییر نام برای خیلی از مردم کاری دشوار و نشدنی بنظر میرسد اما جالب است بدانید که تغییر نام در قانون دارای منع بجز در موارد خاص نیست.

ماده 20 قانون ثبت احوال مقرر داشته انتخاب اسامی که موجب هتک حیثیت و مقدسات اسلامی باشند، عناوین کشوری یا لشکری و القاب، نام های زننده و مستهجن، نام های نامتناسب با جنس، نام های معرف صفات مذموم و مغایر با ارزش های والای انسانی، نام هایی که موجب تحقیر اشخاص می شود یا دارای معنای لغوی که در جامعه قابل پذیرش نباشد ممنوع و قانون تغییر آن ها را جایز دانسته است.

برای خیلی از هموطنان پیش آمده که کسی نام انتخابی خود را نمیپسندد و یا دارای اسمی درشناسنامه خود است که تا به حال اورا به این نام صدا نزده اند!!

بعضی اوقات موضوعات کوچک به قدری بزرگ و دشوار می شود که فرد را دچار جنگ روانی و پریشانی میکند بغضی افراد با شنیدن اسم شناسنامه ای خود مضطرب میشوند و تشویش فکری سراغشان میاید به همین دلیل نیاز به تغییر را در خود حس میکنند که بعد از این نیاز به ثبت احوال مراجعه میکنند ولی گاها با مخالفت های سلیقه ای مواجه میشوند.

شرایط درخواست تغییر نام

اشخاص 18 سال به بالا.

افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند.

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.

سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ کپی از آن.

تکمیل فرم درخواست تغییر نام در واحد ثبت احوال

نحوه مراجعه

برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک نام برده را در ساعات  اداری دارند.

ضمنا” تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

نظر به اینکه درخواست تغییر نام باید در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد.

فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .
پس از وصول رای هیات حل اختلاف بشرح ذیل اقدام خواهد شد.

الف :در صورتی که رای صادره برله (موافق) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.

ب :چنانچه رای صادره بر علیه (مخالف) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند با استناد به ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر (10 روز از تاریخ ابلاغ) نسبت به تصمیم اتخاذشده به دادگاه معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال اظهار داشت:اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر اسم وجود نداشته باشد، با آن موافقت می شود.

اما مشکلی که به تازگی گریبان گیر دوستان شده مسئله ی حکم بر تغییر نام از دادگاه است که فرد درخواست کننده باید از دادگاه حکم بگیرد و از آنجا که هر فرد یک بار بیشتر نمی تواند جهت گرفتن حکم تغییر نام اقدام قضایی انجام دهد پیشنهاد میکنیم حتما با وکیل (ثبت احوال) مشورت و پیگیری کارتان را انجام دهید که بهترین نتیجه دلخواهتان را دریافت کنید.

اینستاگرام وکیل حامی