اعداد شگفت انگیز

فارغ از مباحث حقوقی و دنیای اعتباراتی که برای تنظیم روابط بین اشخاص، حقوق و تکالیف آنها نگارش یافته است و در جای جای آن نقش اعداد خود نمایی می کنند همانند: ارث، ارش، خسارت تاخیر تادیه، شماره مواد اهم، مواعد و مهلتها، دیات و درجات احکام تعزیری و . . .، بر خود [...]